inkasso for små virksomheder

Inkasso: skab mere tid til det din virksomhed er god til

En virksomhed som har succes, er ligesom alle andre, afhængig af et forudsigeligt cash flow og sunde kunderelationer. Men det er ikke altid at virkeligheden ser helt sådan ud. I så fald kræver det tid og ressourcer at inddrive gælden og samtidigt vedligeholde den gode relation til kunden.

I sådanne tilfælde kan det være en fordel at have et inkassoselskab til at inddrive gæld og bevare kunderelationen, så I får mere tid til at gøre det I er gode til – nemlig at drive forretning. 

Hvordan foregår det? 

Hvis din kunde skylder dig penge som ikke er betalt tilbage som aftalt, kan sagen kaldes til inkasso. Det betyder helt konkret, at du som virksomhed overlader opkrævningen til enten jeres egen inkassoafdeling eller til et selvstændigt selskab.

Herfra er det den interne inkassoafdeling eller inkasso selskabet, som overtager kontakten med kunden. Her forsøger jeres interne advokat eller inkasso selskabet at finde en fælles løsning sammen med kunden, så gælden kan blive betalt. 

En længere proces 

Inden inkassoafdelingen eller selskabet modtager kundens ubetalte regning, sendes først minimum én rykker med varsel om inkasso til kunden.

Hvis ikke kunden betaler herefter, vil inkassoafdelingen eller selskabet kontakte kunden og igangsætte inddrivelsen af den misligholdte gæld. 

Dialog 

Når inkassoafdelingen eller selskabet tager kontakt til kunden, indgår de ofte i en længerevarende dialog. Her kan kunden få mulighed for at forklare de gældende omstændigheder for, hvorfor de ikke har betalt gælden. I en sådan situation vil kunden ofte fortælle alt det, som har relevans for dennes økonomiske situation. Og i den forbindelse vil kunden ofte blive bedt om at sende dokumentation for indtægter og udgifter. 

Tilbagebetaling 

Efter den indledende dialog mellem inkasso og kunde, indgås en aftale om afdrag på gælden. Den aftale kan gå på, at kunden skal betale lidt af gælden tilbage løbende, hvis ikke kunden kan betale gælden tilbage med det samme. 

Udsættelse 

Hvis ikke kunden har mulighed for at afdrage på gælden nu, kan man aftale en udsættelse, som også kaldes henstand. Det betyder mere tid til kunden, og din virksomhed får samtidigt en lovning på at gælden bliver betalt tilbage.

I en sådan situation er det vigtigt for begge parter, at dialogen mellem inkasso og kunde er god. Det viser at begge instanser har viljen til at finde en løsning, samtidigt med at det skaber tillid og forståelse. 

Uenighed mellem parterne 

Sommetider opstår der en uenighed om gælden mellem inkasso og kunden. Her kan kunden bede om dokumentation for gælden, hvis kunden ikke forstår hvor gælden stammer fra.

Denne dokumentation skal din virksomhed finde og den kan bestå af alt fra gældsbreve, fakturaer og domme.

Hvis kunden klager over gælden, kan man risikere at sagen gives videre til domstolen. I så fald er det domstolen som afgør, om den angivne gæld er rigtig. 

Slip for at bruge ressourcer på inkasso

I stedet for at bruge økonomiske og tidsmæssige ressourcer på at inddrive gælden i egen virksomhed, kan det være en fordel at hyre et inkassoselskab til at klare inddrivelse af gælden. På den måde sparer din virksomhed en hel masse tid og administration på at have egen inkassoafdeling – og kan i stedet bruge tiden på det I er gode til. Så overvej om det kan betale sig at give arbejdet videre til anden side.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.