Kategoriarkiv: Natur

Stor natur i Furesø kommune

Der er ved at ske noget stort i Furesø Kommune. I min baghave.

Det startede med at jeg gik sammen med først Kenneth Buk om et høringssvar angående urørt skov omkring Farum på vegne af de to store organisationer “Verdens skove” og “Danmarks Vilde Natur”. Bagefter satte Anders Adams og jeg os ned, som en del af vores frivillige arbejde i Danmarks naturfredningsforening og skrev en vision for “Stor Natur i Furesø Kommune”. Den udkom 23. februar 2023.

Det hele handlede om hvor og hvordan vi kunne få genoprettet den rige natur der (engang) var i kommunen. så vi blev konkrete og skrev visionen med kortlægning og det hele.

Link:

https://lnkd.in/duEJre2d

Her 10 måneder senere har byrådet godkendt budgettet en projektmedarbejder er blevet ansat til at løfte projektet og kommunens Natur og Klima udvalg har enstemmigt vedtaget projektbeskrivelsen.

Link:

https://lnkd.in/dVUhRwQN

Københavns kommune vil lægge jord til, Furesø kommune vil lægge jord til, Farum Kirke vil lægge jord til – vi mangler faktisk bare Naturstyrelsen så kan vi have 250 hektar stor og vildt forvaltet natur med et meget højt potentiale for biodiversiteten som desværre er gået stødt nedad i området de seneste 100 år særligt efter at området er vokset til.

Botanisk Forenings beskrivelse af området i 1976 (området manglede allerede græsning og var under tilgroning for små 50 år siden)

De store dyr skal tilbage og gå hvor det passer dem i et kæmpe indelukke (hvor andre dyr nemt kan passere ind og ud) og sommerfuglene og botanikken kan få et løft med naturnær græsning. Heste, køer og måske uldgrise og vandbøfler – og så håber vi at kronhjort, dådyr, bæver og odder indvandrer af sig selv ad åre.

Områdets natur og karakter kan genskabes med flere lysninger og færre træer der længe har været ødelæggende for mosens vandstand og botanik.

Nogen gange går det rigtig stærkt – og dette projekt er gået fra tanke til handling med raketfart!

Nu kommer forhandlingerne, borgerinddragelsen, beslutningerne, hegnslinien og debatten – og så ser jeg frem til at området måske igen kan blive et hotspot for biodiversiteten lige i min baghave.

Fotos:

Kort fra 1857, Bemærk vestende af Farum Sø er et stort træløst moseområde, den nu tilgroede Sortemose.

Bioscorekortet – jo varmere jo større potentiale for biodiversiteten

Græssende køer langs kanten af Farum sø.